Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (opgericht januari 2004) heeft tot doel het wetenschappelijke debat over strafrecht en strafrechtspleging in Nederland en Vlaanderen te bevorderen, en de wetenschappelijke banden tussen beide nauwer aan te halen. Zij zal daarom tenminste een maal per jaar een bijeenkomst organiseren waarop aan de hand van pre-adviezen een thema aan de orde wordt gesteld vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Daarnaast is zij voornemens kleinere bijeenkomsten te beleggen om belangwekkende proefschriften en andere publicaties te bespreken. De vereniging is een gezamenlijk initiatief van de vakgroepen strafrecht aan een aantal Nederlandse en Vlaamse universiteiten.


Zie voor meer informatie:
nieuws.

colofon